Dofinansowanie na zasadach ogólnych

Przekazanie środków PJB

Aktywna oferta

Procedura rozpatrywania wniosków

Załącznik Wielkość Data
PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW P.J.B. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:21:32

67 kB 25-10-2017
Wzór zawiadomienia

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-10 14:06:47

30 kB 10-10-2017
Wzór listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-10 14:07:14

35 kB 10-10-2017

Część "A" - część ogólna wniosku

Załącznik Wielkość Data
WNIOSEK KIEROWNIKA P.J.B.J O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW W RAMACH REZERWY CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADANIA

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:18:49

157 kB 25-10-2017
Instrukcja wypełniania części ogólnej wniosku o przekazanie środków

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-06 14:12:00

62 kB 06-12-2015
OŚWIADCZENIE - ZAŁ. NR 1/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-06 14:12:58

35 kB 06-12-2015
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA - ZAŁ. NR 2/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-06 14:12:48

36 kB 06-12-2015
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT - ZAŁ. NR 3/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-06 14:12:41

37 kB 06-12-2015
OŚWIADCZENIE - ZAŁ. NR 4/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-06 14:12:31

31 kB 06-12-2015
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Opublikował: Robert Borkacki 2017-04-07 09:04:48

40 kB 07-04-2017

Część "A.1" - część dotycząca pomocy publicznej (wypełnia się tylko w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną)

Załącznik Wielkość Data
POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-06 14:12:33

87 kB 06-12-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-06 14:12:59

52 kB 06-12-2015
INNA POMOC, KTÓREJ DOPUSZCZALNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA PRZEZ K.E. W ODRĘBNEJ DECYZJI - Wniosek

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:20:33

86 kB 25-10-2017
POMOC HORYZONTALNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 10:03:16

126 kB 30-03-2016
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną...
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:20:58

163 kB 25-10-2017
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-06 14:12:04

147 kB 06-12-2015
POMOC REGIONALNA INWESTYCYJNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 10:03:42

109 kB 30-03-2016
POMOC DE MINIMIS - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-06 14:12:32

84 kB 06-12-2015

Formularz części „B” ekologiczno - technicznej: należy wybrać właściwy dla określonej dziedziny ochrony środowiska

Załącznik Wielkość Data
Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-03-30 12:03:25

35 kB 30-03-2017
Uzasadnienie do wniosku o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-03-30 12:03:57

39 kB 30-03-2017
Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-06 14:12:38

44 kB 06-12-2015
Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-06 14:12:30

38 kB 06-12-2015
Informacja o przekazaniu dochodów

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-03-30 12:03:35

37 kB 30-03-2017
Wniosek o zwrot nadpłaconych dochodów

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-03-30 12:03:06

37 kB 30-03-2017
pobierz wszystkie dokumenty jako ZIP

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-25 10:46:09
Opublikował: Robert Borkacki 2017-05-11 12:57:43
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 496