Dofinansowanie na zasadach ogólnych

Przekazanie środków PJB

Aktywna oferta

Wnioski o przekazanie środków składają do Funduszu kierownicy państwowych jednostek budżetowych w terminie do dnia 31 marca każdego roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna się finansowanie zadań.

Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 242