Dofinansowanie na zasadach ogólnych

Przekazanie środków PJB

Aktywna oferta

Środki przyznane na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych przekazywane są jednostkom za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Poziom dofinansowania zadań państwowej jednostki budżetowej środkami Funduszu ustala się jak dla dotacji, w wysokości określonej w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz zasadach udzielania i rozliczania dotacji”, uchwalonych przez Radę Nadzorczą Funduszu, obowiązujących w dniu składania wniosku.

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-04 11:39:55
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 248
Historia zmian strony: 1