Dofinansowanie na zasadach ogólnych

Przekazanie środków PJB

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Państwowe jednostki budżetowe mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziedzinach wymienionych na stronie internetowej Funduszu.

Szczegółowy tryb...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

Środki przyznane na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych przekazywane są jednostkom za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Poziom dofinansowania zadań...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Państwowe jednostki budżetowe.

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Wnioski o przekazanie środków składają do Funduszu kierownicy państwowych jednostek budżetowych w terminie do dnia 31 marca każdego roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy. że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

 

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Pracownicy Wydziału Inwestycji i Projektów, Wydziału Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody.
 

 

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-10-04 23:45:30
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 5157