Programy

Prosument

  • pożyczka preferencyjna wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania,
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia,
  • program określa maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane dla każdego rodzaju instalacji,
  • oprocentowanie pożyczki: 1%,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką: 15 lat,
  • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Skorzystanie z dofinansowania z NFOŚiGW oraz cen stałych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478), mogłoby skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. W związku z tym inwestor, która otrzyma dofinansowanie z programu, nie będzie mógł korzystać z ww. cen stałych. Nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane do sieci po cenie rynkowej, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. Ustawy. Inwestor będzie mógł też korzystać z bilansowania półrocznego (net-metering), o którym mowa w art. 41 ust. 14 ww. Ustawy.

Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 463