Programy

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Aktywna oferta

W odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym (w tym w szczególności: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który będzie wdrażany wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet Programu dla województwa dolnośląskiego wynosi 4,5 mln zł, przy czym środki NFOŚiGW to kwota 3,5 mln zł, natomiast środki Funduszu to kwota 1 mln zł.

Szczegółowe formy i warunki udzielania dofinansowania zawarte są w Programie Priorytetowym „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Cel programu

Celem programu jest podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Beneficjentem końcowym są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 33(1) k.c stosuje się do nich...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Termin naboru wniosków: od 24...

Czytaj więcej

Finansowanie

Budżet Programu dla województwa dolnośląskiego wynosi 4,5 mln zł, przy czym środki NFOŚiGW to kwota 3,5 mln zł, natomiast środki Funduszu to kwota 1 mln zł.

Szczegółowe formy i warunki...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Iwona Zielińska
(071) 333 09 64
izielinska@fos.wroc.pl
 
Anna Godek
(071) 333 09 46
agodek@fos.wroc.pl
 
Małgorzata Rusak
(071) 333 09 45
mrusak@fos.wroc.pl

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2022-10-07 13:02:34
Opublikował: Agnieszka Małysa 2022-10-07 12:02:28
Liczba wyświetleń strony: 989