Programy

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

W odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym (w tym w szczególności: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który będzie wdrażany wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet Programu dla województwa dolnośląskiego wynosi 4,5 mln zł, przy czym środki NFOŚiGW to kwota 3,5 mln zł, natomiast środki Funduszu to kwota 1 mln zł.

Szczegółowe formy i warunki udzielania dofinansowania zawarte są w Programie Priorytetowym „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Cel programu

Celem programu jest podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Beneficjentem końcowym są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 33(1) k.c stosuje się do nich...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

UWAGA!

Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na terenie...

Czytaj więcej

Finansowanie

Budżet Programu dla województwa dolnośląskiego wynosi 4,5 mln zł, przy czym środki NFOŚiGW to kwota 3,5 mln zł, natomiast środki Funduszu to kwota 1 mln zł.

Szczegółowe formy i warunki...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Anna Godek
(071) 333 09 46
agodek@fos.wroc.pl
 
Małgorzata Rusak
(071) 333 09 45
mrusak@fos.wroc.pl

Czytaj więcej

Wyniki naborów

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2022-10-07 13:02:34
Opublikował: Agnieszka Małysa 2022-10-07 12:02:28
Liczba wyświetleń strony: 9202