Programy

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Program dotyczy przedsięwzięć w zakresie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin. Celem Naboru jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.: 1. redukcji emisji gazów cieplarnianych; 2. zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; 3. redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-09-07 13:51:58
Opublikował: Robert Borkacki 2017-09-07 13:23:45
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 393
Historia zmian strony: 1