Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OZ - Gospodarka odpadami i ochrona pow. ziemi

Aktywna oferta

Nabór ciągły – zasady ogólne

W ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady, warunki udzielania pomocy finansowej oraz termin naboru ustalane będą przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą (w przypadku zadań dotyczących usuwania azbestu: patrz Zakładka AZBEST)

Wnioski o dofinansowanie składane po zakończeniu realizacji zadania nie będą rozpatrywane

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-07-13 11:31:12
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 532
Historia zmian strony: 3