Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OZ - Gospodarka odpadami i ochrona pow. ziemi

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Zadania wynikające z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
Wspieranie wszelkich działań zmierzających do odzysku i recyklingu odpadów,...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

- pożyczka do 85 % wartości kosztów kwalifikowanych

Zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi mogą uzyskać...

Czytaj więcej

Beneficjenci

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i ich stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne
2) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór ciągły – zasady ogólne

W ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady, warunki udzielania pomocy finansowej oraz termin naboru ustalane będą przez Radę...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:33:21
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 15419