Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OW - Ochrona wód

Aktywna oferta

Część "A" - część ogólna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - zał. nr 3/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 08:12:39

32 kB 03-12-2015
Źródła finansowania zadania - zał. 2/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 17:11:26

49 kB 30-11-2015
Oświadczenie - zał. 1/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 17:11:31

35 kB 30-11-2015
Instrukcja wypełniania - Części ogólnej wniosku

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 10:11:36

58 kB 30-11-2015
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania

Opublikował: Agnieszka Małysa 2022-03-08 11:53:00

254 kB 08-03-2022

Część "A.1" - część dotycząca pomocy publicznej (wypełnia się tylko w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną)

Załącznik Wielkość Data
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną...
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:09:10

163 kB 25-10-2017
POMOC DE MINIMIS - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 14:11:55

84 kB 30-11-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 14:11:53

147 kB 30-11-2015
POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 14:11:23

87 kB 30-11-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 14:11:43

52 kB 30-11-2015
POMOC REGIONALNA INWESTYCYJNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 08:03:41

109 kB 30-03-2016
POMOC HORYZONTALNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 08:03:48

163 kB 30-03-2016
INNA POMOC, KTÓREJ DOPUSZCZALNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA PRZEZ K.E. W ODRĘBNEJ DECYZJI - Wniosek

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:10:33

86 kB 25-10-2017

Część "B" - część ekologiczno-techniczna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną...
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:09:10

163 kB 25-10-2017
Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo - finansowego

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 12:11:55

49 kB 30-11-2015
Harmonogram rzeczowo - finansowy

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 12:11:30

37 kB 30-11-2015
Harmonogram dociążania kanalizacji - zał. Nr 4/B

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 12:11:14

75 kB 30-11-2015
Zakładany efekt ekologiczny - Oczyszczalnie ścieków - zał. Nr 3/B

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 12:11:28

53 kB 30-11-2015
Zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny zadania z zakresu ochrony wód - zał. Nr 2/B

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 12:11:02

122 kB 30-11-2015
Instrukcja wypełniania części ekologiczno - technicznej wniosku w dziedzinie Ochrony Wód

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 12:11:04

197 kB 30-11-2015
Część ekologiczno - techniczna w dziedzinie Ochrony Wód

Opublikował: Robert Borkacki 2017-05-09 13:53:33

133 kB 09-05-2017
Oświadczenie - zał. Nr 1/B

Opublikował: Agnieszka Małysa 2022-03-08 11:53:00

44 kB 08-03-2022

Część "C" - część ekonomiczno-finansowa wniosku (składa się po otrzymaniu zawiadomienia o dofinansowaniu)

Załącznik Wielkość Data
Dokumenty do zbadania zdolności kredytowej - zał. Nr 2/CP
Tabela nr 1a - Rachunek zysków i strat-wariant porównawczy Tabela nr 1b - Rachunek zysków i strat-wariant kalkulacyjny Tabela nr 2 - Bilans Tabela nr 3a - Przepływy środków pieniężnych-metoda pośrednia Tabela nr 3b - Przepływy środków pieniężnych -metoda bezpośrednia

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:06

2 MB 30-11-2015
Dodatkowe informacje o wnioskodawcy - osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - zał. Nr 1/CP

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:36

71 kB 30-11-2015
Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/P

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:09

56 kB 30-11-2015
C/P Część finansowa wniosku o pożyczkę składanego przez podmioty gospodarcze i inne organizacje nie będące j.s.t.

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:11:41

113 kB 25-10-2017
Instrukcja wypełniania części ekonomiczno - finansowej C/S

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:56

53 kB 30-11-2015
C/S Część ekonomiczno-finansowa wniosku składanego przez jednostki samorządu terytorialnego

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2015-11-30 11:11:31

136 kB 30-11-2015
pobierz wszystkie dokumenty jako ZIP

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2020-12-03 09:48:26
Opublikował: Administrator systemu 2010-09-21 10:09:19
Liczba wyświetleń strony: 4847