Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OW - Ochrona wód

Aktywna oferta

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i ich stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne

2) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)

3) osoby prawne w rozumieniu przepisów art. 33 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459. z późn. zm.)

4) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu przepisu art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892. z późn. zm.)

5) rolnicy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2196. z późn. zm.)

6) Państwowe jednostki budżetowe

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-07-10 09:07:35
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 3103
Historia zmian strony: 1