Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OW - Ochrona wód

Aktywna oferta

  • pożyczka do 100% wartości kosztów kwalifikowanych
  • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi mogą uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej do wysokości przyznanego dofinansowania bezzwrotnego.

Przy dofinansowywaniu zadań realizowanych w ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady i warunki udzielania pomocy finansowej ustalane będą przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą.

W zakresie kosztów kwalifikowanych obowiązują „Wytyczne dotyczące kosztów kwalifikowanych” przyjęte uchwałą przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

 

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-08-30 13:09:15
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 517
Historia zmian strony: 3