Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OP - Ochrona przyrody

Aktywna oferta

  • Nabór ciągły – zasady ogólne
  • W ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady, warunki udzielania pomocy finansowej oraz termin naboru ustalane będą przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą.
  • Kierownicy państwowych jednostek budżetowych składają wnioski w terminie do dnia 31 marca każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna się finansowanie zadania.
  • Wnioski o dofinansowanie składane po zakończeniu realizacji zadania nie będą rozpatrywane.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2018-08-06 11:22:06
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 494
Historia zmian strony: 3