Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OP - Ochrona przyrody

Aktywna oferta

Dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych zadania

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych zadania

Możliwe jest finansowanie zadań łącznie dotacją i pożyczką

Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Przy dofinansowywaniu zadań realizowanych w ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady i warunki udzielania pomocy finansowej ustalane będą przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą

W zakresie kosztów kwalifikowanych obowiązują „Wytyczne dotyczące kosztów kwalifikowanych” przyjęte uchwałą przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2018-06-03 22:59:52
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 381
Historia zmian strony: 4