Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OP - Ochrona przyrody

Aktywna oferta

  • Zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych
  • Restytucja gatunków fauny i flory
  • Ochrona i przywracanie bioróżnorodności ekosystemów leśnych
  • Wspieranie programów zwiększania lesistości województwa
  • Prace badawcze i projektowe związane z zasobami przyrodniczymi województwa (inwentaryzacje przyrodnicze, badanie flory i fauny, programy i plany ochrony, plany urządzeniowe lasów itp.)

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:31:34
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 600
Historia zmian strony: 1