Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OP - Ochrona przyrody

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych.
Restytucja gatunków fauny i flory.
Ochrona i przywracanie bioróżnorodności...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

Dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych zadania

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych zadania

Możliwe jest finansowanie zadań łącznie dotacją i pożyczką

Pożyczka na zachowanie...

Czytaj więcej

Beneficjenci

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i ich stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne

2) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór ciągły – zasady ogólne
W ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady, warunki udzielania pomocy finansowej oraz termin naboru ustalane będą przez Radę...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:30:52
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 16979