Programy

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

Cel Programu

Wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Czytaj więcej

Beneficjenci

Podmioty ( z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście w ramach realizacji Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w...

Czytaj więcej

Nabór wnisoków

Wnioski należy składać w terminie od 01.06.2020r. do 31.07.2020r.

Wnioski o dofinansowanie składane po zakończeniu naboru na realizację zadań nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej

Finansowanie

Do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW we Wrocławiu.

Zgodnie z „Zestawieniem sprzętu przewidzianego do zakupu w 2020 r. ze środków...

Czytaj więcej

Koszty kwalifikowane

1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.05.2018 r. do 31.03.2021 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2.Podatek od...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Obowiązujące wzory wniosków 2020 rok
UWAGA: Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (załącznik do części...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Oddział we Wrocławiu

Nadzwyczajne Zagrożenia


Iwona Zielińska - Jarosińska
(071) 333 09 64
izielinska@fos.wroc.pl


Oddział w Legnicy

Nadzwyczajne Zagrożenia


Katarzyna...

Czytaj więcej

Opublikował: Robert Borkacki 2020-05-29 16:11:55
Liczba wyświetleń strony: 1811