Programy

Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych

Aktywna oferta

Część "A" - część ogólna wniosku
Część "B" - część ekologiczno-techniczna wniosku

Część "A" - część ogólna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Oświadczenie o braku zaległości i zobowiązań wobec NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu

Opublikował: Monika Liwocha 2018-07-13 11:51:13

33 kB 13-07-2018
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej częsc ogólna wniosku

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-27 09:59:59

287 kB 27-06-2018
Instrukcja wypełniania częsci ogólnej wniosku

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-27 09:58:26

58 kB 27-06-2018
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu sie z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-27 09:56:35

40 kB 27-06-2018
Oświadczenie - zał.1a

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-27 09:55:12

35 kB 27-06-2018
Źródła finansowania zadania - zał. 2a

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-27 09:51:57

49 kB 27-06-2018

Część "B" - częśc ekologiczno- technicza wniosku

Załącznik Wielkość Data
Część ekologiczno-techniczna w pozostałych dziedzinach

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-27 10:10:53

74 kB 27-06-2018
Instrukcja wypełniania części ekologiczno-technicznej w pozostałych dziedzinach

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-27 10:10:02

52 kB 27-06-2018
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-27 10:09:26

37 kB 27-06-2018
Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-27 10:08:25

49 kB 27-06-2018
Oświadcznie-zał. 1b

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-27 10:07:40

41 kB 27-06-2018
Zakladany efekt rzeczowy i ekologiczny-zał.2b

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-27 10:06:51

40 kB 27-06-2018
Instrukcja sporządzania - zał.2b

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-27 10:05:32

54 kB 27-06-2018

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-06-26 12:33:25
Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-26 10:48:47
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 192
Historia zmian strony: 2