Programy

Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych

Aktywna oferta

1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.05.2018 r. do 31.03.2021 r.,
z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczania naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Koszty kwalifikowane – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych ” obowiązujących w NFOŚiGW w Warszawie, z zastrzeżeniem, że niekwalifikowane są koszty nabycia środków trwałych w formie leasingu.

Koszty Kwalifikowane

Załącznik Wielkość Data
Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych NFOŚIGW zał.nr 2

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-26 11:50:29

260 kB 27-06-2018

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-06-27 13:35:02
Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-26 10:48:27
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 89
Historia zmian strony: 3