Programy

Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych

Aktywna oferta

  Podmioty ( z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się  na liście w ramach realizacji Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – zaakceptowanej przez Ministra Środowiska.

UWAGA: Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska, a w konsekwencji z założeniami Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, Beneficjentami przedmiotowego Programu mogą być tylko i wyłącznie organizacje pozarządowe uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-06-27 13:36:19
Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-26 10:47:47
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 118
Historia zmian strony: 9