Programy

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych 2023 (tzw.Duży Strażak)

Cel programu

Wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Czytaj więcej

Beneficjenci

Podmioty ( z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście w ramach realizacji Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 10.05.2023 r. do 17.05.2023r.

Wnioski o dofinansowanie składane po zakończeniu naboru na realizację zadań nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej

Finansowanie

do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i wfośigw, w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł.


do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków...

Czytaj więcej

Koszty kwalifikowane

1. Okres kwalifikowalności kosztów rozumiany jako data wystawienia faktury dla Beneficjenta, tj. od dnia 01.05.2018 r. do 30.11.2025 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Obowiązujące wzory wniosków 2023 rok

UWAGA: Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (załącznik do części...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Oddział we Wrocławiu
Nadzwyczajne Zagrożenia
Iwona Zielińska
(071) 333 09 64
izielinska@fos.wroc.pl
 
Oddział w Legnicy
Nadzwyczajne Zagrożenia
Katarzyna...

Czytaj więcej

Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-05-09 17:11:36
Liczba wyświetleń strony: 2036