Programy

Ochrona Pszczół

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. (przy czym dotacja może zostać przeznaczona na koszty poniesione po dacie złożenia wniosku),

Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyłącznie w sytuacji, gdy Beneficjent końcowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, nie ma prawnej możliwości jego odliczenia lub odzyskania.

Koszty kwalifikowane zgodnie z punktem 5 Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego.

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2019-03-21 10:25:32
Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-05 09:18:30
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1459
Historia zmian strony: 3