Programy

Ochrona Pszczół

Dotacje (udzielane ze środków Funduszu jako refundacja poniesionych kosztów) do 75% kosztów kwalifikowanych poniesionych po dacie złożenia wniosku, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:

  • dla zakupu rodziny pszczelej - do 300 zł za jedną rodzinę,
  • dla zakupu odkładu pszczelego - do 300 zł za jeden odkład,
  • dla zakupu matki pszczelej - do 250 zł za osobnika,
  • dla zakupu uli - do 300 zł za jeden ul,
  • dla wyposażenia pracowni pszczelarskiej, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 3) - do 2000 zł na jednego Beneficjenta końcowego,
  • dla środków i materiałów do produkcji pasiecznej, o których mowa w pkt 5.3 - do 1000 zł na jednego Beneficjenta końcowego,
  • dla zakładania łąk kwietnych - do 1 300 zł za powierzchnię 100 m2,
  • dla zakładania miedz - do 50 zł za powierzchnię 100 m2

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2019-03-21 10:24:09
Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-05 09:16:10
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1638
Historia zmian strony: 3