Programy

Ochrona Pszczół

Informacja dotycząca "Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego".

Zarząd WFOŚiGW informuje o odstąpieniu od realizacji "Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego". Odstąpienie od realizacji programu wynika z ograniczonych środków finansowych zaplanowanych na rok 2019, którymi dysponuje WFOŚiGW we Wrocławiu. Jednocześnie przypominamy, iż Beneficjenci mogą składać wnioski do Funduszu w ramach ciągłego naboru na zadania z Ochrony Przyrody. Zadania te mogą dotyczyć m.in. wzbogacania bazy pokarmowej i pożytkowej pszczołowatych. Szczegóły dotyczące wniosków z Ochrony Przyrody są dostępne na stronie internetowej Funduszu.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków na dany rok będzie każdorazowo ustalany przez Zarząd Funduszu i podawany do publicznej wiadomości.

Nabór wniosków w roku 2018 prowadzony był w sposób ciągły od dnia 08 października 2018 do 31 grudnia 2018 lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok. Budżet programu na rok 2018 Zarząd Funduszu określił w kwocie 500.000 zł. W dniu 18.03.2019r. Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu uchwałą UCZ nr 131/2019 zwiększył budżet programu na rok 2018 do kwoty 670.000 zł.

Nabór wniosków w roku 2019 prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 01 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019 lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na bieżący rok. Budżet programu na rok 2019 Zarząd Funduszu określił w kwocie 1.200.000 zł.

Wnioski złożone po zakończeniu naboru będą mogły być rozpatrzone ponownie (w pierwszej kolejności) w przypadku zwiększenia przez Zarząd Funduszu środków na realizację „Programu” na dany rok.

Nabór wniosków 2019 rok

Załącznik Wielkość Data
Informacja o programie

Opublikował: Monika Liwocha 2019-03-21 10:13:23

2 MB 22-03-2019
Ogłoszenie o naborze

Opublikował: Monika Liwocha 2019-03-21 10:12:42

823 kB 22-03-2019

Nabów niosków 2018 rok

Załącznik Wielkość Data
Informacja o programie

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-05 09:47:24

2 MB 05-10-2018
Ogłoszenie o naborze

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-05 09:36:21

385 kB 05-10-2018

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2019-11-14 14:06:37
Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-05 08:47:08
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 2399
Historia zmian strony: 7