Programy

Ochrona Pszczół

1.Beneficjenci (Wnioskodawcy)

  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Lasy Państwowe
  • Parki Narodowe i Krajobrazowe
  • Państwowe Szkoły Wyższe
  • Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, rolnicze zrzeszenia branżowe, fundacje

2. Beneficjenci końcowi

Ostatecznym odbiorcą korzyści, wynikających z udzielonego wsparcia finansowego są Beneficjenci końcowi .

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu otrzymują oni wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta (Wnioskodawcy), który przeprowadza nabór zgłoszeń od zainteresowanych osób/podmiotów.

Beneficjent (Wnioskodawca) może być jednocześnie Beneficjentem końcowym.

Brak wniosków.

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-10-05 08:45:48
Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-04 14:17:34
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 2053