Programy

Ochrona Pszczół

1. Ochrona pszczołowatych w tym wsparcie hodowli pszczoły miodnej w systemie pasiecznym i dzikich rojów w systemie bartnym.

2. Odbudowa i tworzenie siedlisk i bazy pożytkowej dla pszczołowatych

Wskaźnikiem osiągnięcia celu dla danego zadania jest uzyskanie co najmniej jednego z parametrów określonego w punkcie 2. Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW  we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie woj. dolnośląskiego.

Beneficjenci

1.Beneficjenci (Wnioskodawcy)


Jednostki samorządu terytorialnego
Lasy Państwowe
Parki Narodowe i Krajobrazowe
Państwowe Szkoły Wyższe
Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Informacja dotycząca "Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa...

Czytaj więcej

Finansowanie

Dotacje (udzielane ze środków Funduszu jako refundacja poniesionych kosztów) do 75% kosztów kwalifikowanych poniesionych po dacie złożenia wniosku, przy czym ustala się górne limity tych...

Czytaj więcej

Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. (przy czym dotacja może zostać przeznaczona na koszty poniesione po dacie złożenia wniosku),

Podatek od towarów i usług...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-10-05 10:11:38
Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-04 14:17:34
Liczba wyświetleń strony: 9676