Programy

Ochrona Pszczół

Aktywna oferta

1. Ochrona pszczołowatych w tym wsparcie hodowli pszczoły miodnej w systemie pasiecznym i dzikich rojów w systemie bartnym.

2. Odbudowa i tworzenie siedlisk i bazy pożytkowej dla pszczołowatych

Wskaźnikiem osiągnięcia celu dla danego zadania jest uzyskanie co najmniej jednego z parametrów określonego w punkcie 2. Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW  we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie woj. dolnośląskiego.

Beneficjenci

1.Beneficjenci (Wnioskodawcy)


Jednostki samorządu terytorialnego
Lasy Państwowe
Parki Narodowe i Krajobrazowe
Państwowe Szkoły Wyższe
Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Termin rozpoczęcia naboru wniosków na dany rok będzie każdorazowo ustalany przez Zarząd Funduszu i podawany do publicznej wiadomości.

Nabór wniosków w roku 2018 prowadzony będzie w...

Czytaj więcej

Finansowanie

   Dofinansowanie ze środków Funduszu udzielane będzie w formie dotacji. Dotacje udzielane będą ze środków własnych Funduszu w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości...

Czytaj więcej

Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.07.2018r. do 30.05.2019r. (przy czy dotacja może zostać przeznaczona na koszty poniesione po dacie złożenia wniosku).
Podatek od towarów i usług (VAT)...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-10-05 10:11:38
Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-04 14:17:34
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1568