Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OA - Ochrona atmosfery

Aktywna oferta

Nabór ciągły – zasady ogólne

W ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady, warunki udzielania pomocy finansowej oraz termin naboru ustalane będą przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą.

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych składają wnioski w terminie do dnia 31 marca każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna się finansowanie zadania.

Wnioski o dofinansowanie składane po zakończeniu realizacji zadania nie będą rozpatrywane

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-07-13 14:28:45
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 5171
Historia zmian strony: 1