Dofinansowanie na zasadach ogólnych

OA - Ochrona atmosfery

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

- pożyczka do 85% wartości kosztów kwalifikowanych

- dotacja do 25 % kosztów kwalifikowanych dla zadań związanych z wymianą lub modernizacją źródła ciepła w obiektach użyteczności...

Czytaj więcej

Beneficjenci

 


1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i ich stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne

2) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r....

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór ciągły – zasady ogólne

W ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady, warunki udzielania pomocy finansowej oraz termin naboru ustalane będą przez Radę...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu

Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Archiwum

Archiwum (materiały na starej stronie)

 

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:26:48
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 41644