Programy

Moja Woda 2023

Aktywna oferta

Ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu
oraz zagrożeń naturalnych.

Beneficjenci

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami[1] lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości[2], na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny[3] , z wyłączeniem...

Czytaj więcej

Finansowanie

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 
6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowaniu podlegać będzie...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Obowiązujący wzór wniosku znajduje się po zalogowaniu się na Portal Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu

Aby prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowania

1)...

Czytaj więcej

Dokumenty rozliczeniowe

Program priorytetowy Moja Woda – nabór 2023

Jak złożyć wniosek o płatność i uzyskać wypłatę dotacji?

Jeśli otrzymałeś pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania oraz...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Informacja czynna w godzinach 8:00-15:00


Oddział w Wałbrzychu
tel. 74 63 34 854
 
Oddział w Jeleniej Górze
tel. 75 75 35 882
 
Oddział w Legnicy
tel. 76 862...

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2023-08-02 14:00:35
Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-08-02 13:29:10
Liczba wyświetleń strony: 15353