Programy

Moja Woda 2023

Ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu
oraz zagrożeń naturalnych.

Beneficjenci

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami[1] lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości[2], na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny[3] , z wyłączeniem...

Czytaj więcej

Finansowanie

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 
6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowaniu podlegać będzie...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

UWAGA!!!! Ostatnie dni naboru wniosków do PP MOJA WODA

Informujemy, że nowe wnioski w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” można składać już tylko do 29.02.2024...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Obowiązujący wzór wniosku znajduje się po zalogowaniu się na Portal Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu

Aby prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowania

1)...

Czytaj więcej

Dokumenty rozliczeniowe

Program priorytetowy Moja Woda – nabór 2023

Jak złożyć wniosek o płatność i uzyskać wypłatę dotacji?

Jeśli otrzymałeś pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania oraz...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Informacja czynna w godzinach 8:00-15:00


Oddział w Wałbrzychu
tel. 74 63 34 854
 
Oddział w Jeleniej Górze
tel. 75 75 35 882
 
Oddział w Legnicy
tel. 76 862...

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Szerszeń 2024-05-21 10:31:32
Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-08-02 13:29:10
Liczba wyświetleń strony: 30844