Programy

Moja Woda 2021

UWAGA! Jeszcze tylko do 10 czerwca br. będzie można składać elektroniczne wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”.

WAŻNE: Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusz będzie przyjmować do 12 lipca 2021 r.

 

 

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portal.fos.wroc.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po zalogowaniu po lewej stronie w zakładce „Formularz wniosku „Moja Woda”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  • 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24
  • 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 8
  • 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16
  • 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32

w godzinach od 8:00 do 15:00

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie, jak wersja przesłana przez Portal Beneficjenta.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową https://wfosigw.wroclaw.pl/

Informacje w sprawie szczegółów Programu:
tel.: 0-71-333-09-35

Pliki do pobrania

Załącznik Wielkość Data
Program priorytetowy Moja Woda

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-03-21 18:21:42

545 kB 21-03-2021
Regulamin naboru wniosków do programu Moja Woda

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-03-21 18:21:01

928 kB 21-03-2021
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-03-21 18:20:00

198 kB 21-03-2021

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2021-05-20 10:56:34
Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-03-18 08:36:18
Liczba wyświetleń strony: 17226
Historia zmian strony: 6