Programy

Moja Woda 2021

Ochrona zasobów wody oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych i roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu
oraz zagrożeń naturalnych.

Beneficjenci

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami[1] nieruchomości[2], na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny[3], z wyłączeniem tych nieruchomości, dla...

Czytaj więcej

Finansowanie

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż
5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Czytaj więcej

Nabór wniosków

UWAGA! Jeszcze tylko do 10 czerwca br. będzie można składać elektroniczne wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach drugiego, kończącego...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Wzór wniosku

Obowiązujący wzór wniosku znajduje się po zalogowaniu się na Portal Beneficjenta WFOŚiGW we...

Czytaj więcej

Dokumenty rozliczeniowe

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Informacja czynna w godzinach 8:00-15:00


Biuro we Wrocławiu


        tel. 71 333 09 35


Oddział w...

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2021-03-21 17:53:54
Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-03-15 14:34:35
Liczba wyświetleń strony: 24074