Programy

Moja Woda 2020

UWAGA!

Nie są już przyjmowane nowe wnioski – termin składania wniosków w wersji elektronicznej upłynął 30.09.2020 r., a wersji papierowej 30.10.2020 r.

 

UWAGA! Zmiana w Regulaminie Programu „Moja Woda” dotycząca terminu realizacji inwestycji

Wzór pisma, dotyczącego przesunięcia terminu zakończenia zadania do pobrania poniżej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z uwagi z zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID -19 oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” został wydłużony termin realizacji zadania oraz wypłaty środków, tj.

  • termin realizacji zadania – do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (pierwszego wniosku, nie korekty),
  • termin złożenia zapotrzebowania na wypłatę środków – do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
  • termin wypłaty środków – do 90 dni od złożenia kompletnego zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

W związku z tym, wnioskodawcy, którzy otrzymali już umowę dotacji (pismo) a potrzebują wydłużyć termin wskazany w umowie, proszeni są o informację na adres mailowy pracownika prowadzącego sprawę (podany na końcu pisma). W mailu proszę podać uzasadnienie prośby o zmianę terminu.

Zmiana terminu możliwa będzie również bądź na podstawie złożonego zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze umowy dotacji (pisma), są na etapie korygowania wniosku bądź oczekiwania na jego rozpatrzenie, informujemy, że w umowie dotacji (bez względu na termin podany we wniosku/korekcie) wpisany będzie maksymalny termin 12 miesięcy. W związku z tym, nie trzeba składać dodatkowej korekty.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na kontakt z naszej strony.

 

WAŻNA INFORMACJA!

30 września 2020 r. to ostatni dzień na przysyłanie wniosków w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta.

30 października 2020 r. to ostateczny termin dostarczenia wersji papierowej ww. wniosków (tj. zarejestrowanych na portalu beneficjenta do 30.09.2020r.) do właściwego wojewódzkiego funduszu. Dla mieszkańców Dolnego Śląska jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Aby otrzymać dofinansowanie z Programu „Moja Woda” należy złożyć obydwie wersje wniosku (elektroniczną i papierową).

 

W ramach naboru przyjmowane będą poprawnie wypełnione wnioski, przesłane do Funduszu  przez Portal Beneficjenta, a następnie dostarczone w wersji papierowej (na chwilę obecną nie ma możliwości składania wniosków poprzez profil zaufany e-puap).

Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze opublikowanego na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu https://wfosigw.wroclaw.pl/

Ogłoszenie o naborze określa m.in. sposób składania wniosków i ich rozpatrywania.

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

WFOŚiGW we Wrocławiu przyjmuje wnioski dla nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego.

Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków przed upływem ustalonych terminów.

Ogłoszenie o naborze

Załącznik Wielkość Data
Ogloszenie o naborze - aktualizaja XII 2020

Opublikował: Agnieszka Małysa 2020-12-02 11:56:02

44 kB 02-12-2020
Przesunięcie terminu zakończenia zadania

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-01-15 08:15:22

13 kB 15-01-2021

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2021-01-15 08:21:50
Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2020-06-30 20:57:29
Liczba wyświetleń strony: 13603
Historia zmian strony: 7