Programy

Moja Woda 2020

  1. Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.
  2. Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu

Obowiązujący wzór wniosku

Obowiązujący wzór wniosku znajduje się po zalogowaniu się na Portal Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu 

Czytaj więcej

Beneficjenci

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których...

Czytaj więcej

Finansowanie

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Czytaj więcej

Nabór wniosków

UWAGA!

Nie są już przyjmowane nowe wnioski – termin składania wniosków w wersji elektronicznej upłynął 30.09.2020 r., a wersji papierowej 30.10.2020 r.

 

UWAGA! Zmiana w...

Czytaj więcej

Wzory dokumentów

W ramach naboru przyjmowane będą poprawnie wypełnione wnioski, przesłane do Funduszu  przez Portal Beneficjenta, a następnie dostarczone w wersji papierowej (na chwilę obecną nie ma...

Czytaj więcej

Dokumenty rozliczeniowe

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Oddział w Wałbrzychu

Damian Szachniewicz

tel. 74 63 34 854

Oddział w Jeleniej Górze

Łukasz Dudek

tel. 75 75 35 882

Oddział w Legnicy

Informacja

tel. 76 852-43-01...

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2021-06-23 13:22:13
Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2020-06-30 14:39:55
Liczba wyświetleń strony: 35668