Programy

Mały Strażak

Cel programu

Podnoszenie/unowocześnienie potencjału techniczno/chemicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii i ich skutków mających...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) z terenu województwa dolnośląskiego.

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r.

Wnioski o dofinansowanie składane po zakończeniu naboru na realizację zadań nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej

Finansowanie

Do 90 % kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota dotacji o którą może ubiegać się dana Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa...

Czytaj więcej

Koszty kwalifikowane

Koszt kwalifikowany stanowi koszt realizacji zadania związany z zakupem sprzętu specjalistycznego służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska oraz zakupem...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Część "A" - część ogólna wniosku

Część "B" - część ekologiczno-techniczna wniosku

Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Oddział we Wrocławiu

Nadzwyczajne Zagrożenia

Iwona Zielińska - Jarosińska

(071) 333 09 64

izielinska@fos.wroc.pl

 

Oddział w Legnicy

Nadzwyczajne Zagrożenia

1....

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Administrator systemu 2019-07-01 10:10:04
Opublikował: Monika Liwocha 2019-07-01 10:06:08
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 5710