Programy

KAWKA

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 90% jego kosztów kwalifikowanych w tym:

  • do 45% w formie dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW
  • do 15% w formie dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu
  • do 30% w formie pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu, z zastrzeżeniem że wysokość pożyczki nie może być niższa niż wysokość dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3% w stosunku rocznym. Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 356