Programy

KAWKA

Cel/założenie

Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Celem...

Czytaj więcej

Rodzaje przedsięwzięć

przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 90% jego kosztów kwalifikowanych w tym:

do 45% w formie dotacji ze środków...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Beneficjentem końcowym są jednostki samorządu terytorialnego spełniające kryteria określone w programie priorytetowym „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór konkursowy (w tej zakładce prezentujemy informacje dotyczące trzeciego naboru, materialy dotyczące pierwszego i drugiego naboru są dostępne na stronie archiwalnej)
Warunki udzielania...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:38:42
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 3280