Dofinansowanie na zasadach ogólnych

GW - Gospodarka wodna

Aktywna oferta

Nabór ciągły – zasady ogólne

W ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady, warunki udzielania pomocy finansowej oraz termin naboru ustalane będą przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą

Wnioski o dofinansowanie składane po zakończeniu realizacji zadania nie będą rozpatrywane

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-07-10 14:40:14
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 2221
Historia zmian strony: 2