Dofinansowanie na zasadach ogólnych

GW - Gospodarka wodna

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Celem działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest finansowanie gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-9a, 11-22 i...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

pożyczka do 85% wartości kosztów kwalifikowanych
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych


Zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych...

Czytaj więcej

Beneficjenci

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i ich stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne

2) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór ciągły – zasady ogólne

W ramach określonych programów, porozumień i konkursów zasady, warunki udzielania pomocy finansowej oraz termin naboru ustalane będą przez Radę...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:32:03
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 19578