Programy

Fundusz Ekologii

Cel programu

Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Beneficjentem końcowym są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej , którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 331 k.c. stosuje się do nich...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w trybie naboru ciągłego zawarte są w „Regulaminie naboru wniosków na dofinansowanie...

Czytaj więcej

Finansowanie

Budżet Programu dla województwa dolnośląskiego wynosi 1.000.000 zł i jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla bezzwrotnych form...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Czytaj więcej

Wyniki naborów

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Anna Godek

(071) 333 09 46

agodek@fos.wroc.pl
 

Małgorzata Rusak

(071) 333 09 45

mrusak@fos.wroc.pl

Czytaj więcej

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-07-10 08:46:44
Liczba wyświetleń strony: 6493