Programy

Ekopracownia - zielone serce szkoły

W odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerzył Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej o możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na utworzeniu co najmniej dwóch pracowni szkolnych – pracowni szkolnej przyrodniczej i pracowni szkolnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii – na terenie każdego powiatu.

Cel programu

Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna i kształtowanie postaw i zachowań w temacie ochrony...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Beneficjentami końcowymi są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa dolnośląskiego, zarówno publiczne jak i niepubliczne. Beneficjentami, z którymi zostaną zawarte umowy,...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dwuetapowym zawarte są w „Regulaminie naboru wniosków ze środków Narodowego...

Czytaj więcej

Finansowanie

Budżet tej części Programu dla województwa dolnośląskiego wynosi 3.750.000 zł i jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Czytaj więcej

Wyniki naborów

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Anna Godek
(071) 333 09 46
agodek@fos.wroc.pl
 
Małgorzata Rusak
(071) 333 09 45
mrusak@fos.wroc.pl

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2023-04-12 09:57:12
Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-04-12 09:47:20
Liczba wyświetleń strony: 15801