Dofinansowanie na zasadach ogólnych

EE - Edukacja ekologiczna

Aktywna oferta

Część "A" - część ogólna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Źródła finansowania zadania - zał. 2/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 17:11:41

49 kB 30-11-2015
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-04-07 09:04:58

40 kB 07-04-2017
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - zał. nr 3/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 08:12:39

32 kB 03-12-2015
Oświadczenie - zał. 1/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:23

35 kB 30-11-2015
Instrukcja wypełniania - Części ogólnej wniosku

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 10:11:36

58 kB 30-11-2015
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-23 14:30:36

293 kB 23-10-2018

Część "A.1" - część dotycząca pomocy publicznej (wypełnia się tylko w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną)

Załącznik Wielkość Data
POMOC DE MINIMIS - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:51

84 kB 30-11-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:15

147 kB 30-11-2015
POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:32

87 kB 30-11-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:52

52 kB 30-11-2015
POMOC REGIONALNA INWESTYCYJNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 09:03:09

109 kB 30-03-2016
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 09:03:18

163 kB 30-03-2016
POMOC HORYZONTALNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 09:03:46

126 kB 30-03-2016
INNA POMOC, KTÓREJ DOPUSZCZALNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W ODRĘBNEJ DECYZJI - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:17

86 kB 30-11-2015

Część "B" - część ekologiczno-techniczna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo - finansowego

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:10

49 kB 30-11-2015
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:44

37 kB 30-11-2015
Karta zakładanego efektu rzeczowego i ekologicznego - załącznik 2/B

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 08:12:18

37 kB 03-12-2015
Oświadczenie - załącznik 1/B

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:46

41 kB 16-02-2017
Instrukcja wypełniania części ekologiczno - technicznej wniosku w dziedzinie Edukacja Ekologiczna

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:08

103 kB 30-11-2015
Część ekologiczno - techniczna w dziedzinie Edukacja Ekologiczna

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:33

79 kB 30-11-2015
Instrukcja sporządzenia załącznika 2/B

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-23 14:49:36

101 kB 23-10-2018

Część "C" - część ekonomiczno-finansowa wniosku (składa się po otrzymaniu zawiadomienia o dofinansowaniu)

Załącznik Wielkość Data
Dokumenty do zbadania zdolności kredytowej - zał. Nr 2/CP
Tabela nr 1a - Rachunek zysków i strat-wariant porównawczy Tabela nr 1b - Rachunek zysków i strat-wariant kalkulacyjny Tabela nr 2 - Bilans Tabela nr 3a - Przepływy środków pieniężnych-metoda pośrednia Tabela nr 3b - Przepływy środków pieniężnych -metoda bezpośrednia

Opublikował: Robert Borkacki 2017-05-10 08:19:42

2 MB 10-05-2017
Dodatkowe informacje o wnioskodawcy - osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - zał. Nr 1/CP

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:36

71 kB 30-11-2015
Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/P

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:09

56 kB 30-11-2015
C/P Część finansowa wniosku o pożyczkę składanego przez podmioty gospodarcze i inne organizacje nie będące j.s.t.

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 08:50:14

113 kB 25-10-2017
Instrukcja wypełniania części ekonomiczno - finansowej C/S

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:56

53 kB 30-11-2015
C/S Część ekonomiczno-finansowa wniosku składanego przez jednostki samorządu terytorialnego

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2015-11-30 11:11:31

136 kB 30-11-2015
pobierz wszystkie dokumenty jako ZIP

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-25 10:45:35
Opublikował: Administrator systemu 2010-09-21 11:09:24
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 2939