Dofinansowanie na zasadach ogólnych

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Aktywna oferta

Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielanych przez:

  • Bank wybrany przez Fundusz - warunki określone zostały w Rozdziale – IV pkt B ppkt 1-2 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji” zwanych dalej Zasadami.
  • Bank wybrany przez Wnioskodawcę – warunki określone zostały w Rozdziale IV pkt B ppkt 3-5 „Zasad”.
  • Fundusz może udzielić dopłat do oprocentowania kredytu bankowego udzielanego przez wybrany przez Wnioskodawcę bank do wysokości 75% wartości netto zadania (elementy przyjmowane do wartości zadania określone zostały w Rozdziale I pkt 10 „Zasad”).

Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, o których mowa w Rozdziale IV pkt B ppkt 3-5 „Zasad”, wynosi:

  • dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i ich stowarzyszeń oraz spółek komunalnych ze 100% udziałem kapitału jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania własne tych jednostek – maksymalnie 5% w skali roku (przy czym różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytu a dopłatą z Funduszu nie może być niższa niż wysokość stopy oprocentowania pożyczek określonej w Rozdziale II pkt 3 Zasad, a okres dopłat nie dłuższy niż 6 lat,
  • dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity- Dz. U. z 2013r. Poz.672 z późn. zm.) i pozostałe osoby prawne posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych, maksymalnie 3% w skali roku (przy czym różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytu a dopłatą z Funduszu nie może być niższa niż wysokość stopy oprocentowania pożyczek określona w Rozdziale II pkt 3 Zasad, a okres dopłat nie dłuższy niż 5 lat.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-10-03 22:52:57
Opublikował: Administrator systemu 2017-10-03 22:39:06
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 719
Historia zmian strony: 1