Dofinansowanie na zasadach ogólnych

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Aktywna oferta

Dopłaty do oprocentowania kredytów lub częściowa spłata kapitału kredytów bankowych udzielanych przez banki, z ich środków i na ich ryzyko, zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy WFOŚiGW we Wrocławiu, a bankiem. Fundusz kontynuuje współpracę z sektorem bankowym w ramach dopłat do kapitału kredytów na zadania z zakresu termomodernizacji, budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji rekuperatorów oraz modernizacji systemów ciepłowniczych.

Szczegółowe warunki udzielenia dopłaty do oprocentowania kredytu określa się w umowie.

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:34:14
Opublikował: Robert Borkacki 2017-10-03 22:36:54
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 959
Historia zmian strony: 1