Dofinansowanie na zasadach ogólnych

Częściowe spłaty kapitału kredytów w BOŚ

Aktywna oferta

Dotacja w formie częściowej spłaty kapitału kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w wysokości:

  • Inwestycje termomodernizacyjne – do 15% kwoty kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane, nie więcej niż 4500 zł
  • Inwestycje w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej – do 30% kwoty kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane, nie więcej niż 1500zł
  • Zakup i instalację rekuperatorów z odzyskiem ciepła - do 15% kwoty kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane, nie więcej niż 4000zł
  • Inwestycje w zakresie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków - do 30% kwoty kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane, nie więcej niż 1500zł
  • Przedsięwzięcia dotyczące modernizacji systemów ciepłowniczych - do 15% kwoty kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane, nie więcej niż 1500zł

Kwota udzielonego przez Bank kredytu nie może przekroczyć 90% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-10-09 22:18:57
Opublikował: Administrator systemu 2017-06-07 10:07:02
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 385
Historia zmian strony: 1