Programy

Budynki wielorodzinne - pilotaż

Ważne: W celu prawidłowego i skutecznego składania wniosków, poniżej szczegółowa instrukcja dotycząca procedury składania wniosku.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe realizują składanie wniosków o dofinasowanie z wykorzystaniem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), który służy wyłącznie do wypełnienia, weryfikacji i zatwierdzenia wniosku. Procedurę składania wniosków wykonuje się w następujących etapach:

ETAP I, Przygotowanie wniosku

- wejdź na stronę internetową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Generator wniosków o dofinansowanie  http://gwd.nfosigw.gov.pl,

- utwórz konto i po zalogowaniu się,

- wypełnij wniosek, zweryfikuj go i zatwierdź,

- wybierz akcję „Wyślij do Funduszu” (służy wyłącznie do przejścia do możliwości wygenerowania/wydrukowania PDF bez znaku wodnego),

- wybierz „Drukuj” w celu wygenerowania wniosku w formacie PDF,

- zapisz wniosek na nośniku danych.

ETAP II, Wysłanie wniosku

Droga pierwsza „elektroniczna”.

- podpisz plik PDF przy użyciu Podpisu Zaufanego lub Podpisu Kwalifikowanego,

- wyślij wniosek za pośrednictwem ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne) na skrytkę ePUAP WFOŚiGW we Wrocławiu (w polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której wysyłasz pismo” należy wpisać: „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” ),

- do wysyłanego wniosku dołącz niezbędne załączniki.

Droga druga „papierowa”.

- wydrukuj plik PDF,

- złóż odręczny podpis,

- skompletuj niezbędne załączniki,

- włóż wszystko do koperty i wyślij całość pocztą/kurierem lub dostarcz osobiście na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

UWAGA: W systemie GWD dostępne są akcje „Podpisz” i „Wyślij przez ePUAP”.

Nie należy ich używać, gdyż wniosek przesłany tą drogą zostanie złożony nieprawidłowo w NFOŚiGW.

Zakres programu i koszty kwalifikowane

Załącznik Wielkość Data
Załącznik nr 3 - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 11:04:02

192 kB 11-10-2021
Załącznik nr 2 - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2 Programu

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 11:03:23

188 kB 11-10-2021
Załącznik nr 1 - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1 Programu

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 11:01:14

188 kB 11-10-2021
Zakres programu

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 10:55:30

397 kB 11-10-2021

Regulamin naboru wniosków

Załącznik Wielkość Data
Regulamin naboru wniosków - obowiązuje od 28.12.2021 r.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-12-28 08:49:26

319 kB 28-12-2021
Regulamin naboru wniosków - obowiązuje do 27.12.2021 r.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-10-11 11:04:40

317 kB 28-12-2021

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie

Załącznik Wielkość Data
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie - część 3

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 11:07:00

409 kB 11-10-2021
Załącznik do wniosku o dofinansowanie - część 1 i 2 - oświadczenia

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 11:08:19

115 kB 11-10-2021
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie - część 1 i 2

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 11:05:47

392 kB 11-10-2021

Instrukcja do wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie - część 3

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 11:42:44

257 kB 11-10-2021
Załącznik nr 3 do instrukcji wypełniania wniosku część 1 i 2 - klauzula współwłaściciel (czysty)

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 11:41:14

121 kB 11-10-2021
Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania wniosku część 1 i 2 - klauzula współmałżonek

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 11:17:50

118 kB 11-10-2021
Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku część 1 i 2 - wykaz dochodów nieopodatkowanych (czysty)

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 11:11:59

141 kB 11-10-2021
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie - część 1 i 2

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 11:10:39

426 kB 11-10-2021

Regulamin naboru wniosków - obowiązuje od 28.12.2021 r.

Załącznik Wielkość Data
Regulamin naboru wniosków - obowiązuje od 28.12.2021 r.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-12-28 08:49:26

319 kB 28-12-2021

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2021-11-04 13:00:02
Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2021-10-11 09:59:00
Liczba wyświetleń strony: 7827
Historia zmian strony: 2