Programy

Budynki wielorodzinne - pilotaż

Komunikat z dnia 25.04.2022 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że wartość złożonych wniosków o dofinansowanie wyczerpała limit środków finansowych budżetu Programu Priorytetowego Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.

W związku z powyższym nabór wniosków został zakończony z dniem 25.04.2022 r. i wnioski o dofinansowanie złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

Wszystkie wnioski, które zostały złożone zgodnie z § 2 ust.13 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego” do dnia 25.04.2022 r. zostaną rozpatrzone.

Dziękujemy Państwu za udział w Programie.

Jednocześnie informujemy, że w połowie bieżącego roku planowane jest uruchomienie ogólnopolskiego programu finansującego wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz elementów termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych. Informacje o naborach będą dostępne na stronach internetowych WFOŚiGW.

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Benefocjentami programu są:

1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW Wrocław) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Poprawa jakości powietrza...

Czytaj więcej

Finansowanie

Część 1) Dla osób fizycznych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

1. dla gmin przygranicznych

do 55% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu...

Czytaj więcej

Dokumenty programowe

Ważne: W celu prawidłowego i skutecznego składania wniosków, poniżej szczegółowa instrukcja dotycząca procedury składania wniosku.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe realizują...

Czytaj więcej

Dokumenty rozliczeniowe

Czytaj więcej

Dokumenty dla wspólnoty - pożyczka

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Infolinia WFOŚiGW we Wrocławiu

(+48) 607 700 370 (w godzinach: 9.00 - 14.00)

Wrocław

ul. Racławicka 13 53-149 Wrocław

tel. 603 669 670

 

Oddział w Wałbrzychu

ul....

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Kępiński 2022-04-27 09:16:42
Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-10-08 09:54:21
Liczba wyświetleń strony: 17998