Programy

Azbest

Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska   (załącznik do części "A" dokumentacji wniosku) jest do pobrania na stronie UMWD Wrocław pod linkiem

Część "A" - część ogólna wniosku

Załącznik Wielkość Data
oświadczenie o programie usuwania azbestu

Opublikował: Robert Borkacki 2019-07-01 13:46:56

24 kB 01-07-2019
oświadczenie o dochodzie G

Opublikował: Robert Borkacki 2019-07-01 13:46:08

24 kB 01-07-2019
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej - Część ogólna wniosku

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:59

287 kB 16-02-2017
Instrukcja wypełniania - Części ogólnej wniosku

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 10:11:36

58 kB 30-11-2015
Oświadczenie - zał. 1/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:23

35 kB 30-11-2015
Źródła finansowania zadania - zał. 2/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 10:11:37

49 kB 30-11-2015
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - zał. nr 3/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 08:12:39

32 kB 03-12-2015

Część "A.1" - część dotycząca pomocy publicznej (wypełnia się tylko w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną)

Załącznik Wielkość Data
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną...
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2016-03-30 08:03:52

163 kB 25-10-2017
INNA POMOC, KTÓREJ DOPUSZCZALNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA PRZEZ K.E. W ODRĘBNEJ DECYZJI - Wniosek

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2015-11-30 16:11:56

86 kB 25-10-2017
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną...
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2016-03-30 08:03:16

163 kB 25-10-2017
POMOC HORYZONTALNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 08:03:23

126 kB 30-03-2016
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną...
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2016-03-30 08:03:42

163 kB 25-10-2017
POMOC REGIONALNA INWESTYCYJNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 08:03:51

109 kB 30-03-2016
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 15:11:01

52 kB 30-11-2015
POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 15:11:42

87 kB 30-11-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 15:11:24

147 kB 30-11-2015
POMOC DE MINIMIS - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 14:11:43

84 kB 30-11-2015

Część "B" - część ekologiczno-techniczna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Część ekologiczno - techniczna w dziedzinie Gospodarki Odpadami i Ochrony Powierzchni Ziemi

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:12

106 kB 30-11-2015
Instrukcja wypełniania części ekologiczno - technicznej wniosku w dziedzinie Gospodarki Odpadami i Ochrony Powierzchni Ziemi

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:55

75 kB 30-11-2015
Oświadczenie - zał. Nr 1/B

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:49

41 kB 16-02-2017
Zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny zadania - zał. Nr 2/B

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:43

112 kB 30-11-2015
Harmonogram rzeczowo - finansowy

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:34

37 kB 30-11-2015
Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:10

49 kB 30-11-2015

Inne wymgane dokumenty: protokół odbioru odpadu, wzór KPO

Załącznik Wielkość Data
Wzór protokołu odbioru odpadów 2020 r.

Opublikował: Robert Borkacki 2019-07-01 14:06:07

66 kB 01-07-2019
wzór KPO (składany wraz z rozliczeniem zadania)

Opublikował: Robert Borkacki 2018-01-30 13:16:39

24 kB 30-01-2018

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2019-06-18 12:39:58
Opublikował: Robert Borkacki 2017-12-29 12:19:54
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 3676
Historia zmian strony: 1