Programy

Azbest

Wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (jst), które:

  • przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
  • posiadają aktualny program usuwania azbestu zatwierdzony przez Radę Gminy

Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 519