Programy

Azbest

Aktywna oferta

  • dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
  • dofinansowanie do 70 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
  • do 40 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

G- wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G)

 

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2023-01-13 07:46:27
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 4822
Historia zmian strony: 8