Programy

Azbest

  • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
  • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju
  • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 622