Programy

Azbest

Aktywna oferta

  • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
  • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju
  • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2022-03-04 09:20:24
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 4629
Historia zmian strony: 2